5833_9Uw3kW_V5MVIEO.jpg!r800x0

晁錯腰斬東市 索命袁盎十世

【發現新鮮事/綜合報導】漢景帝大臣袁盎,奏請皇帝誅殺大臣晁錯以平七國之亂。景帝為平亂,腰斬晁錯於市集。晁錯冤怨難平,化為魂魄追索袁盎討命還債,但歷經十世,迄千年後才於唐代了結怨忿。

唐朝時,悟達國師俗姓陳,法名知玄,尚未顯達封國師之前,曾在京都巧遇罹患「迦摩羅」惡疾的僧人。此僧身上長瘡,臭穢難聞,聞者避之惟恐不及。唯悟達國師慈悲憐憫照顧他,且神色如常、毫無嫌惡。

不久後,病僧痊癒。臨別時,僧人感激說:「您以後會有一場災難,屆時可至四川彭州九隴山找我。山上有兩棵松樹並連的標誌。」說完即離去。

後來,悟達國師住安國寺,因德行高深,受唐懿宗尊崇,被封國師。懿宗還曾親自蒞臨法會,並賜沈香。有一天,悟達國師的膝蓋突生人面瘡,眉目口齒俱全,須以飲食餵養,瘡像人一樣開口吞食。悟達國師痛苦萬分,遍請名醫診治,皆束手無策。

某天,悟達國師突想起昔日病僧臨別所言,便啟程入山尋找,迄傍晚時分,遠眺兩棵並連的松樹高聳,而僧人似有感應,已站在金碧輝煌的大殿門前等待,並殷勤接待,留他住宿。

悟達國師將所患怪疾相告,那僧人說:「不要緊,我這兒山岩下有清泉,明晨您用泉水洗濯就會痊癒。」

隔天清晨,僧人命一童子領悟達國師至清泉旁,正要掬水時,突聽見人面瘡開口大叫:「你且慢洗!你的知識廣博,通達古今,不知是否讀過漢書有關袁盎與晁錯的故事?」

悟達國師回說:「曾經讀過。」

人面瘡說:「你既讀過,應知袁盎殺晁錯的事!你的前世就是袁盎,而晁錯就是我。當時就因為你向皇帝進讒言,害我腰斬於東市。此深仇大恨,我累世都在找機會報復。但十世以來,你都身為高僧,且奉持戒律嚴謹,使我報仇無門。」

「但今世你受皇上寵遇,動了名利心,德性有虧,我才能靠近你尋仇。現蒙迦若迦尊者(化身為病僧)賜我三昧法水,令我解脫地獄,我們的夙怨,也就告一段落!」人面瘡說。

悟達國師聽了之後,不覺膽顫心驚,連忙掬水洗滌,洗時痛徹骨髓,一時暈厥在地,醒來後,發覺瘡已經不見了,回頭看那金碧輝煌的大殿,也已杳然無蹤。

此後,悟達國師就在此地修行,不再出山。

悟達國師感念僧人恩德,深悟己身的累世之冤,若非尊者慈悲化解,恐難以脫身,因此撰寫懺法三卷回報並解冤。因取三昧水洗去冤業,名曰《水懺》。
發表迴響

你的電子郵件位址並不會被公開。 必要欄位標記為 *